Даний курс розроблений для слухачів курсів спеціалізації дізнавачів Національної поліції України. В рамках вивчення дистанційного курсу пропонується розібрати основні теоретичні аспекти здійснення кримінального провадження по кримінальних проступках та набути базові навички складення пакету  основних процесуальних документів. Також, для учасників  проекту навчальний курс відкриває широкі можливості для комунікації з науково-викладацьким складом університету та іншими учасниками під час навчання та після його завершення. Продовжуючи комунікацію після завершення навчання, в рамках цієї платформи реалізовано можливість постійного надання практичної допомоги викладачами університету учасникам, та подальший розвиток навчального курсу за рахунок спільного обговорення в вирішення наявних проблем практики.  

Даний практичний курс покликаний ознайомити поліцейських з новелами в кримінальному законодавстві та порядком розслідування кримінальних проступків. А також пройти практичну підготовку по складанню типових процесуальних документів у провадженні по кримінальним проступкам. 

Курс підвищення кваліфікації професіоналів (фахівців) відділів, секторів боротьби з незаконним обігом наркотиків складений на основі типової програми підвищення кваліфікації працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та з урахуванням вимог Наказу МВС України від 30 грудня 2013 року №1281 «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ у 2014 році».

Програма курсу складається з 2-х модулів: загального (нормативного) та за напрямом службової діяльності (варіативного). В нормативному модулі розглядаються питання адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності,  загальні положення здійснення кримінального процесуального провадження, положення антикорупційного законодавства України тощо. В варіативному модулі розглядаються питання організації роботи щодо протидії вчиненню злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.