Курс розроблено на базі матеріалів для проведення тренінгів, наданих ICITAP Департаменту юстиції США, з подальшою творчою переробкою та доопрацюванням науково-педагогічними працівниками Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Розробники курсу: Карчевський М.В., Беницький О.М., Бочковий О.В., Головкін С.В., Іваницький С.О.,   Кудінов А.С., Мірошниченко О.М., Нестерович В.Ф., Письменський Є.О., Поклад В.І., Яковенко М.О.

Курс підвищення кваліфікації професіоналів (фахівців) відділів, секторів боротьби з незаконним обігом наркотиків складений на основі типової програми підвищення кваліфікації працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та з урахуванням вимог Наказу МВС України від 30 грудня 2013 року №1281 «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ у 2014 році».

Програма курсу складається з 2-х модулів: загального (нормативного) та за напрямом службової діяльності (варіативного). В нормативному модулі розглядаються питання адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності,  загальні положення здійснення кримінального процесуального провадження, положення антикорупційного законодавства України тощо. В варіативному модулі розглядаються питання організації роботи щодо протидії вчиненню злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.