Програми атестації здобувачів вищої освіти у 2021 році

Категорія для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальність 081 Право

Категорія для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, ступеня вищої освіти бакалавр, спеціальність 081 Право