Сучасні суспільні процеси характеризуються постійним ускладненням. Ефективна робота правника в якості необхідної передумови  передбачає швидкій збір та обробку великої кількості інформації, організацію комунікації та спільної роботи експертів, представників влади та громадянського суспільства. Метою курсу є ознайомлення слухачів з можливостями використання сучасних інформаційних технологій та формування у них відповідних практичних навичок.