Автор курсу:

кандидат технічних наук, доцент Зураб БОЛОТАШВІЛІ

zurab.bolotashwili@ukr.netzurab.ushangovisc@gmail.com

Викладання курсу забезпечує кафедра спеціальних дисциплін та домедичної підготовки факультету № 1 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції та превентивної діяльності)

Кількість кредитів ЄКТС: 3

Спеціальність: 262 "Правоохоронна діяльність"