Розробники:  Коган Ю.М., Могілевська Н.Е. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості ділового стилю спілкування й листування англійською мовою з урахуванням специфіки професійної діяльності, вивчення іншомовної культури, граматичного й лексичного матеріалу (мовні кліше), який необхідний для формування комунікативно - пізнавальної компетенції тих, хто навчається, у найбільш поширених ситуаціях офіційної та неофіційної сфер спілкування у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).