Загальна інформація про дисципліну

У межах навчальної дисципліни «Застосування стандартів Конвенції прав  людини і основоположних свобод» для здобувачів вищої освіти «магістр» за спеціальністю 081 «Право» (заочна форми навчання) вивчаються: актуальні питання теорії і практики прав людини, основи сучасної теорії прав і свобод людини; верховенство права і права людини; міжнародні стандарти прав людини та їх застосування на прикладі стандартів Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; структура прав і свобод людини; зобов’язання держави у галузі прав людини; практика забезпечення прав людини органами охорони правового порядку, практика Європейського суду з прав люди тощо.

Автор курсу:
кандидат історичних наук, доцент Іван Загоруй
Викладання курсу забезпечує кафедра державно-правових дисциплін
Кількість кредитів ЄКТС:
3
Спеціальність: 081 «Право»