Результати анкетування ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 1. Чи достатньо часу відводилось на засвоєння навчального матеріалу з певних дисциплін?. Количество ответов: 18 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 2. Чи була, на Вашу думку, логічною послідовність вивчення навчальних дисциплін?. Количество ответов: 18 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 3. Чи була завеликою кількість дисциплін, що вивчались одночасно?. Количество ответов: 18 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 4. Чи дублювався навчальний матеріал в різних навчальних дисциплінах?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 5. Чи була для Вас важливою можливість вибору певних навчальних дисциплін?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 6. Чи задоволені Ви переліком дисциплін, що були надані для вибору?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 9. Чи достатнім було методичне забезпечення Вашого навчання (наявність та доступ до навчальних посібників, фахової літератури, методичних вказівок до лабораторних та практичних занять, курсових робіт тощо). Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 10. Чи задоволені Ви в цілому освітньою програмою?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 11. Оцініть рівень складності освітньої програми. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 12. Чи достатньо часу (кількості кредитів ЄКТС) відведено в освітній програмі?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 13. Чи достатнім був обсяг аудиторних занять для вивчення освітньої програми?. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 14. Чи були для Вас змістовними та доступними лекційні заняття з освітньої програми:. Количество ответов: 19 ответов.
Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 15. Чи достатніми були для Вас рівень майстерності викладачів під час проведення занять:. Количество ответов: 19 ответов.